Các câu hỏi thường gặp


Hỏi: Tôi được hưởng quyền lợi gì từ việc đóng phí NQ?

Đáp: Phí NQ bao gồm chi phí cho việc huấn luyện đối tác mua NQ, quản lý và nhân viên của đối tác mua NQ vào thời điểm trước và khi khai trương. Đồng thời phí này cũng đảm bảo đối tác mua NQ được quyền sử dụng logo Cô Thắm Sài Gòn, thương hiệu và các vật phẩm của Cô Thắm Sài Gòn trong suốt thời gian hợp đồng (chi tiết về quyền lợi khi gia nhập hệ thống NQ Cô Thắm Sài Gòn xin vui lòng xem tài liệu gởi kèm).


Hỏi: Chương trình đào tạo của Cô Thắm Sài Gòn ra sao?

Đáp: Cô Thắm Sài Gòn sẽ cung cấp một chương trình đào tạo trong vòng 1 tuần tại cửa hàng cho đối tác mua NQ và nhân viên quản lý của họ (cả lý thuyết lẫn thực hành). Chương trình đào tạo này sẽ giúp đối tác mua NQ trong việc chuẩn bị trước khai trương, trong lúc khai trương và điều hành quán Cô Thắm Sài Gòn sau khai trương.

Hỏi: Cô Thắm Sài Gòn có hỗ trợ trong việc tư vấn, chọn lựa mặt bằng kinh doanh?

Đáp: Có. Chuyên gia của Cô Thắm Sài Gòn sẽ tư vấn cho đối tác mua NQ trong việc chọn lựa và xét duyệt mặt bằng thích hợp, nếu cần thiết có thể giúp thương lượng thuê mặt bằng trên cơ sở mặt bằng sẵn có từ đối tác khi đến liên hệ mua NQ từ Cô Thắm Sài Gòn.


Hỏi: Phí quảng cáo là bao nhiêu

Đáp: Hiện nay, Cô Thắm Sài Gòn chưa áp dụng thu khoản phí này. Tuy nhiên, Cô Thắm Sài Gòn có thể sẽ yêu cầu các đối tác mua NQ đóng góp một khoản phí nhất định để tham gia các chương trình quảng cáo và tiếp thị chung của cả hệ thống quán Cô Thắm Sài Gòn.


Hỏi: Tôi có thể mua nhiều xe NQ được không?

Đáp: Được. Chúng ta có thể ký hợp đồng cho một quán hoặc hợp đồng đại lý độc quyền nhiều quán Cô Thắm Sài Gòn, nhưng còn tùy vào một số điều kiện nhất định.Hỏi: Tôi có phải tham gia điều hành quản trị các công việc của quán NQ

Đáp: Có. Kinh doanh NQ không phải là hình thức đầu tư thụ động. Những người chủ mua NQ của Cô Thắm Sài Gòn đều tham gia tích cực và hoàn toàn trong việc kinh doanh của quán.


Hỏi: Bước đầu tiên tôi phải làm gì?

Đáp: Ngay tại lúc này, Quý vị cần phải đọc tất cả những tài liệu về Cô Thắm Sài Gòn, về kinh doanh NQ nói chung để đi đến quyết định liệu có nên mua NQ hay không? Nếu Quý vị thật sự muốn mua NQ, vui lòng điền vào mẫu đơn Cô Thắm Sài Gòn cung cấp và gửi mẫu đơn đó kèm với lý lịch cá nhân của Quí vị về Văn Phòng Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Việt Phát.