Nhượng quyền thương hiệu là gì và ưu điểm của hình thức nhượng quyền


Nhượng quyền thương hiệu hiện nay đã không còn là khái niệm xa lạ với các doanh nghiệp nữa. Tại Việt Nam hiện nay hình thức kinh doanh nhượng quyền đang ngày càng phổ biến và đã có rất nhiều doanh nghiệp thành công. Tuy nhiên đây là một hình thức mới mẻ nên nhiều người vẫn chưa biết đến hoặc chưa hiểu rõ nhượng quyền thương hiệu là gì cũng như những lợi ích của nó.